Top banner

Zrównoważony transport w miastach

czwartek, 20 października 2016, 11:00 - 12:40 CET

Transport drogowy jest jednym z głównych źródeł emisji CO2 w miastach. Rosnące natężenie ruchu nie tylko powoduje zanieczyszczenie i hałas, ale również ma negatywny wpływ na zdrowie ludzi i bezpieczeństwo na drogach. Dlatego potrzebne jest opracowanie bardziej efektywnych i przyjaznych środowisku rozwiązań transportowych. Istnieją dobre przykłady miast europejskich, które w sposób przemyślany wdrażają środki zmierzające do optymalizacji transportu i zachęcają obywateli do przyjęcia bardziej zrównoważonych wzorców mobilności. Wśród nich są takie miasta jak Gdynia (Polska) i Zagrzeb (Chorwacja), które chętnie podzielą się swoimi doświadczeniami z uczestnikami webianarium.

Nagranie z webinarium jest dostępne tutaj.

Wzmocnienie strategii ogrzewania i chłodzenia na szczeblu lokalnym 

wtorek, 24 maja 2016, 11:00 – 12:30 CET

Ogrzewanie i chłodzenie są kwestiami rozpatrywanymi w kontekście lokalnym i regionalnym. Pomimo bardzo pozytywnych sygnałów dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii do ogrzewania i chłodzenia zgodnie z dyrektywami EE i OZE, istnieje nadal wiele barier dla osiągnięcia celu, jakim jest uzyskanie do 2020 roku wysokiego udziału odnawialnych źródeł energii w tym zakresie.

Webinarium umożliwiło wymianę spostrzeżeń, wskazówek, przydatnych narzędzi, a także dobrych doświadczeń w zakresie rozpowszechniania strategii zrównoważonego ogrzewania i chłodzenia w Europie na szczeblu lokalnym i regionalnym. Podczas spotkania zaprezentowane zostały także rezultaty i rekomendacje z projektów finansowanych ze środków UE: CELSIUS, SmartReFlex i Mayors in Action.

Webinarium zostało zorganizowane przez ICLEI Europe i projekt STRATEGO.

Zobacz program i nagranie z webinarium.

Zintegrowane działania gminne angażujące mieszkańców

czwartek, 3 marca 2016, 11:00 – 12:30 CET

Dla osiągnięcia strategicznych celów pakietu klimatyczno-energetycznego kluczowe jest zintegrowanie działań podejmowanych przez władze lokalne w kierunku zwiększenia zaangażowania lokalnej społeczności.

Zaangażowanie obywateli wpływa na poprawę efektywności energetycznej poprzez zmianę zachowań użytkowników energii oraz wspiera lokalne inwestycje promujące bezpośrednio i pośrednio ochronę środowiska, jednocześnie zachęcając do oszczędzania energii oraz wykorzystania jej odnawialnych źródeł.

Pobierz program webinarium tutaj.

SEAPy i planowanie biznesowe

wtorek, 14 grudnia 2015, 10:30 – 12:00 CET

Wdrożenie działań ujętych w Planach działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) często wymaga długiego okresu przygotowawczego. Należy wziąć pod uwagę wiele aspektów, a stworzenie biznesplanów może ułatwić to zadanie. Biznesplany to nie tylko finanse, ale również inne kwestie takie jak udzielenie wsparcia obywatelom i lokalnym interesariuszom. Jakie dobre praktyki istnieją w tym temacie? Odpowiedzi na to i podobne pytania zostały udzielone podczas webinarium " SEAPy i planowanie biznesowe”.

Prezentacje ze spotkania:

Program spotkania jest dostępny tutaj.

Nagranie z webinarium jest dostępne tutaj.

Monitorowanie SEAPów

poniedziałek, 28 września 2015, 11:00 - 12:30 CET

Monitorowanie Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) może być wyzwaniem. Trudności w uzyskaniu odpowiednich danych, brak doświadczenia lub odpowiednich kompetencji mogą stanowić przeszkody w skutecznej ewaluacji efektów realizacji Planu.

Podczas webinarium wybrani Koordynatorzy Porozumienia Burmistrzów i ich partnerzy podzielili się pozytywnymi doświadczeniami w zakresie monitorowania realizacji Planów, a spotkanie dostarczyło przydatnych wskazówek i narzędzi umożliwiających przyśpieszenie tego procesu.

Program webinarium jest dostępny tutaj, a poniżej można pobrać prezentacje:

Nagranie z webinarium jest dostępne tutaj.

Wdrażanie SEAPów w budynkach mieszkalnych

czwartek, 28 May 2015, 10:45 - 12:30 CET

Budynki mieszkalne są odpowiedzialne za ponad 30% całkowitej emisji CO2 w mieście, co czyni je jednym z głównych energochłonnych sektorów w Europie. Nic dziwnego, że wiele dotychczas podjętych inicjatyw miało na celu wzrost świadomości mieszkańców oraz zachęcenie obywateli, przedsiębiorców, zarządców budynków, specjalistów ds. energii i ekspertów do oszczędzania energii w gospodarstwach domowych.

Program webinarium jest dostępny tutaj, natomiast wszystkie prezentacje ze spotkania można pobrać poniżej:

Angażowanie społeczności lokalnych we wdrażanie Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)

poniedziałek, 27 kwietnia 2015, 11:00 – 12:30 CET

Angażowanie obywateli i inicjatyw obywatelskich w politykę energetyczną oraz proces wdrażania działań z zakresu zrównoważonej energii może przyczynić się do zmniejszenia oporu mieszkańców wobec odnawialnych źródeł energii, zwiększenia efektywności energetycznej poprzez zmianę ich zachowań oraz wsparcia lokalnych inwestycji prywatnych, co nie byłyby możliwe w innym przypadku.

Webinarium zostało zorganizowane we współpracy z projektem CO-POWER.

Program z linkami do wszystkich prezentacji z webinarium jest dostępny tutaj.

Nagranie z webinarium jest dostępne tutaj.

Systemy coachingowe dla samorządów lokalnych

5 marca 2015

Podczas webinarium zostały przedstawione schematy coachingowe opracowane dla samorządów lokalnych w ramach projektu Mayors in Action. Projekt podkreśla znaczenie i ważną rolę struktur wspierających Porozumienie Burmistrzów w rozwoju tej inicjatywy. W związku z powyższym konieczne jest podnoszenie kompetencji KP i OWP i przygotowanie narzędzi wzmacniających ich rolę w celu zapewnienia skutecznego wsparcia samorządom lokalnym. 

W trakcie webinarium zaprezentowano również europejski projekt "EURONET 50/50 max - oszczędzanie energii w szkołach i innych budynkach publicznych poprzez upowszechnienie metodologii 50/50 (Roll-out 50/50 initiative to unlock energy saving in schools and other public buildings)".

Prezentacje z webinarium:

Nagranie z webinarium jest dostępne tutaj.

Facebook Twitter Youtube Flickr Conact Us Print
Bottom banner