Top banner

Konferencja końcowa pt. „Pokonywanie barier: od planowania do wdrażania działań z zakresu zrównoważonej energii”

8 luty 2017 – Bruksela, Belgia

Konferencja „Pokonywanie barier: od planowania do wdrażania działań z zakresu zrównoważonej energii”, zorganizowana wspólnie przez przedstawicieli projektów Mayors in Action oraz BEAST w dniu 8 lutego 2017 w Brukseli, zgromadziła przedstawicieli lokalnych i regionalnych władz, agencji energetycznych, sektora biznesowego oraz sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów, instytucje wspierające i koordynatorów tej inicjatywy.

W konferencji uczestniczyli także reprezentanci gminy Raciechowice, a podczas prezentacji projektu Mayors in Action przedstawiono doświadczenia tej gminy z zakresu wymiany oświetlenia ulicznego. Wymiana lamp sodowych na LED została zrealizowana w 2016 r. Przyjęta kalkulacja zakładała zwrot poniesionych nakładów w ciągu 3 lat. Analiza zużycia prowadzona przez 8 miesięcy wykazała oszczędność energii na poziomie 31,5% i redukcję kosztów o ok. 46%. Tym samym w okresie ośmiu miesięcy osiągnięto oszczędności zakładane początkowo jako roczne.

Podczas konferencji zaprezentowano także szereg innych dobrych praktyk, dotyczących działań z zakresu oszczędzania energii, efektywnego jej wykorzystania, odnawialnych źródeł energii czy też transportu. Wprowadzeniem i zachętą do realizacji tego typu działań były wystąpienia Vincenta Berrutto, dyrektora Departamentu Energia w EASME oraz Eero Ailio, zastępcy dyrektora Departamentu Energii Komisji Europejskiej (DG Energy). 

W drugiej części konferencji uczestnicy mieli możliwość wysłuchania ciekawej dyskusji dotyczącej optymalizacji wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej, finansowania działań z zakresu efektywności energetycznej, sposobów angażowania społeczeństwa, wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważonego transportu. Problemy związane z rozwojem zrównoważonym są podobne w całej Europie, jednakże sposoby ich rozwiązywania zależą od lokalnych i regionalnych możliwości. Dlatego duże znaczenie ma poszukiwanie inspiracji, zachęt i lokalnych liderów i wzorców – tak, aby nie tylko administracja samorządowa, ale całe społeczeństwo podejmowało wysiłek związany z wdrażaniem działań proenergetycznych.

Dzień później partnerzy projektu Mayors in Action oraz zaproszeni goście mieli możliwość uczestniczenia w podróży studyjnej w Leuven, Bekkevoort i Rotselaar, gdzie poznali projekty i działania z zakresu efektywności energetycznej realizowane w tych miejscowościach, np. kampanię związaną z termomodernizacją budynków (przy wykorzystaniu lotniczych zdjęć termograficznych), obejrzeli budynek niskoenergetyczny wykorzystywany jako świetlica, obszar gospodarczy z wymaganiami oszczędzania energii, palarnię kawy realizującą  politykę „neutralni dla CO2”, przykład rewitalizacji terenów poprzemysłowych oraz plany tych miejscowości dotyczące ich przyszłych działań.

Program spotkania

 

Materiały zaprezentowane podczas spotkania

Bridging the gap - Vincent Berrutto, Head of Unit H2020 Energy, EASME - video
Clean Energy for all - Eero Ailio, Deputy Head DG Energy - video
Results from the BEAST project - Ylva Ek and Inga Kreicmane - video
Results form the Mayors in Action project - Federico De Filippi - video - and Laura Papaleo - video
Optimizing energy efficiency in public buildings  – Veerle Leroy, Municipality of Beersel, Belgium, and Savvas Vlachos, Cyprus Energy Agency - video
Financing Energy Efficiency in the public sector - Melita Boric, City of Zagreb - video
Participation is key for sustainable communities - Marco Palma, Municipality of Santorso - video
Accelerating renewables – Goran Krajacic, University of Zagreb - video
Making sustainable mobility come true – Guri Bugge, Østfold County council - video
Scaling up sustainable mobility – Jo De Clercq, Municipality of Herent, Belgium - video

Television reportage on Mayors in Action (in Italian) - video

Facebook Twitter Youtube Flickr Conact Us Print
Bottom banner