Top banner

3. europejska sesja szkoleniowa dla KP i OWP

10-11 marca 2016 r. - Zagrzeb, Chorwacja

Dla setek sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów pomoc techniczna i finansowa zapewniana przez struktury wspierające jest kluczowa. Regiony, województwa, krajowe agencje energetyczne i stowarzyszenia samorządów lokalnych połączyły siły, aby zapewnić wsparcie dla tej europejskiej inicjatywy.

Europejskie sesje szkoleniowe zmierzają do wzmocnienia kompetencji struktur wspierających Porozumienie, stworzenia synergii i rozwoju współpracy pomiędzy nimi. W dniach 10-11 marca 2016 r. w Zagrzebiu odbyło się już ostatnie szkolenie dla Koordynatorów Porozumienia Burmistrzów i Organizacji Wspierających Porozumienie. Dwudniowy program wydarzenia obejmował również wizytę studyjną, która była świetną okazją do zdobycia wiedzy na temat najlepszych praktyk w zakresie wdrażania środków efektywności energetycznej i promocji zrównoważonego rozwoju w sektorze budynków, transporcie i oświetleniu ulicznym. 

Wydarzenie zgromadziło licznych wybitnych mówców i ekspertów, którzy poprzez poszczególne prezentacje przekazali informacje o kluczowym znaczeniu dla wspierania miast we wdrażaniu planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPs) i przekształcaniu ich w miasta niskoemisyjne.

Prezentacje ze spotkania

Miriam Badino, Metropolitan City of Genova: Project Mayors in Action

Jana Cicmanova, Covenant of Mayors Office: What is New? - The Covenant of Mayors for climate and energy

Giorgia Rambelli, ICLEI Europe:

 Sanja Malnar Neralic, City of Zagreb: SMART CITY - Measurement System: Project CITYkeys

Velimir Šegon, North-West Croatia Regional Energy Agency: Collecting data of SEAP measures: Which method/indicators are correct?

Carme Melcion, DIBA: Collecting data and reporting of SEAP implementation for small cities

Damir Loncaric, City of Zagreb: ICT solutions for collecting and analyzing data of energy consumption

Julije Domac, North-West Croatia Regional Energy Agency: Monitoring of SEAP implementation

Melita Boric, City of Zagreb: Guidebook for training local authorities

Evi Tzanakaki and Katerina Sfakianaki, CRES: Handbook for Covenant supporters and coordinators

Michele Zuin, Municipality of Padova: Energy retrofitting of private households: MLEI-PDA PadovaFIT! project

Stefan Kempeneers, Interleuven: Sustainable transport: Mobility in regions of Interleuven

Patryca Płonka, PNEC: Renewable energy in building: Solar thermal panels installation

Federico de Filippi, SOGESCA: Energy management system: Energy management system in local Government 

 

Presentations in the Professional Tour

Krunoslav Tkalcic and Ante Nevistic, City office for physical planning, construction of the city, utility services and transport: Measures and activities of the city of Zagreb in sustainable urban mobility

Marko Kucan, City of Zagreb: Projects TEN-T Trans-European transport Network and Elec.C.Tra-Electric city transport 

Facebook Twitter Youtube Flickr Conact Us Print
Bottom banner