Top banner

2. europejska sesja szkoleniowa dla KP i OWP

2-3 października 2014 r. – Barcelona, Hiszpania

Drugie szkolenie dla Koordynatorów Porozumienia Burmistrzów (KP) i Organizacji Wspierających Porozumienie (OWP), które pomagają europejskim samorządom lokalnym w skutecznym planowaniu energetycznym i zarządzaniu energią, rozpoczęło się 2 października seminarium na temat możliwych źródeł finansowania projektów proenergetycznych w okresie 2014-2020 oraz zasad monitorowania i raportowania realizacji lokalnych Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPów). Podczas szkolenia zainaugurowano również formułę „tutoringową” projektu MAYORS IN ACTION.

Główne tematy poruszone podczas seminarium obejmowały:

  • Finansowanie działań z zakresu zrównoważonego wykorzystania i produkcji energii: przykłady udanego wykorzystania funduszy odnawialnych, formuły ESCO oraz finansowania wspólnotowego,
  • Monitoring wdrażania SEAPów: zaprezentowano nowy szablon monitoringowy opublikowany na stronie Porozumienia Burmistrzów,
  • Wymianę doświadczeń i współpracę sieciową: wykorzystanie formuły „peer-to-peer” oraz „twinningu” przez KP i OWP.

Drugiego dnia szkolenia odbyła się podróż studyjna do regionu Osona położonego w Prowincji Barcelona, podczas której uczestnicy mogli poznać i przedyskutować zaprezentowane strategie i dobre praktyki w zakresie wdrażania i monitorowania istniejących SEAPów. Lokalna Agencja Energetyczna Osony, która jest jednostką zależną od Rady Powiatu Osona, ma na celu pomoc gminom w zarządzaniu zużyciem energii, promocję odnawialnych źródeł energii oraz wspieranie poprawy efektywności energetycznej regionu. Agencja działa przede wszystkim na rzecz samorządów lokalnych, lecz często wspiera też sektor prywatny (mieszkańców i przedsiębiorstwa). Do dziś nawiązała ona współpracę z  49 gminami, dla których przygotowuje rozliczenia związane ze zużyciem energii przy wykorzystaniu specjalnego oprogramowania. Analizując dane z systemu rozliczeniowego, agencja doradza samorządom lokalnym, jak ograniczyć zużycie energii oraz związane z tym koszty. Zarządza ona także oświetleniem publicznym oraz realizuje konkretne projekty, jak np. projekt „Unplugg yourself” („Odłącz się”). Ponadto współpracuje z innymi przedsiębiorstwami świadczącymi usługi komunalne (np. wraz z ośrodkiem pomocy społecznej zajmuje się problematyką ubóstwa energetycznego) oraz doradza i udziela samorządom lokalnym wsparcia technicznego w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej. Część oszczędności finansowych uzyskanych dzięki działaniom agencji wraca do jej budżetu.

Program szkolenia możesz pobrać tutaj.

 

Prezentacje wygłoszone podczas spotkania

"Prezentacja istniejących mechanizmów finansowania: przykłady udanego wykorzystania"

Pol Arranz Piera, UPC: Existing EU funding mechanisms 2014-2020, a practical vision
Best practices from Europe:

Josep Verdaguer, Diputació de Barcelona: ELENA initiative in Barcelona - REDIBA results
Pep Puig i Boix, Som energia Cooperative: Community funding
Marijan Maras, City of Zagreb: Zagreb Energy Efficient City - ZAGEE project

"Nowy szablon i monitoring SEAP"

Élodie Bossio, Covenant of Mayors Office:The template in detail

"Wizyta w Lokalnej Agencji Energetycznej w Osonie"

The experience of Local Energy Agency of Osona

Facebook Twitter Youtube Flickr Conact Us Print
Bottom banner