Top banner

Oferta szkoleniowa projektu MAYORS in ACTION

Działania przewidziane w projekcie MAYORS in ACTION koncentrują się na Koordynatorach Porozumienia Burmistrzów, Organizacjach Wspierających Porozumienie oraz miastach i gminach zaangażowanych w proklimatyczne projekty i inicjatywy. Ich celem jest budowanie kompetencji tych podmiotów w obszarze wdrażania i monitorowania lokalnych Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPów), w tym w analizie, wyborze i adaptacji najlepszych praktyk w tym zakresie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie kompleksowego podejścia instruktażowego, obejmującego szkolenia dla samorządów lokalnych oraz KP i OWP, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz wykorzystanie formuły „tutoringu” i „coachingu”.

Czego możesz się nauczyć podczas naszych szkoleń?

 • Metody przyspieszenia oraz podniesienia efektywności wdrażania i monitorowania SEAPów poprzez analizę i identyfikację rozwiązań, które są zarówno wykonalne technicznie jak i finansowo.
 • Metodologie, narzędzia i najlepsze praktyki w obszarze zarządzania energią i ochrony klimatu, które są możliwe do zastosowania w różnych warunkach lokalnych.
 • Metody transferu najlepszych praktyk, obejmujące szkolenia, formuły „coachingu” i „tutoringu”, tworzenie lokalnych grup roboczych oraz inicjatywy skoncentrowane na konkretnych działaniach.
 • Dostępne źródła finansowania inwestycji z zakresu efektywności energetycznej, jak również istniejące bariery prawne i finansowe oraz sposoby ich pokonania.

Jakie są korzyści z udziału w projekcie MAYORS in ACTION?

 • Udział w dopasowanym do Twoich potrzeb programie budowy kompetencji w obszarze oceny, wdrażania i monitorowania SEAPów, pozyskiwania środków finansowych na realizację zaplanowanych działań oraz usprawnienia komunikacji i współpracy z innymi podmiotami zaangażowanymi w Porozumienie Burmistrzów. Program ten obejmuje:

  • wykorzystanie formuły „tutoringu” i „coachingu” w celu podniesienia kompetencji KP i OWP;
  • europejskie i krajowe sesje szkoleniowe dla KP i OWP;
  • lokalne sesje szkoleniowe dla przedstawicieli samorządów lokalnych.

 • Możliwość współpracy sieciowej i wymiany doświadczeń z innymi samorządami lokalnymi, KP lub OWP w celu osiągnięcia efektu synergii na szczeblu krajowym i europejskim.

Śledź osiągnięcia projektu MAYORS in ACTION na Facebooku i Twitterze – @MayorsInAction.

Facebook Twitter Youtube Flickr Conact Us Print
Bottom banner