Czego dotyczy projekt MAYORS in ACTION?

Projekt MAYORS in ACTION podnosi kompetencje Koordynatorów Porozumienia Burmistrzów i Organizacji Wspierających Porozumienie, dzięki czemu organizacje te mogą bardziej efektywnie wspierać miasta i gminy w opracowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPów). Czytaj więcej. Read more

Oferta szkoleniowa projektu MAYORS in ACTION

Wykorzystując zindywidualizowane formy edukacji jak „tutoring” i „coaching”,  projekt MAYORS in ACTION pozwoli Koordynatorom Porozumienia i Organizacjom Wspierającym Porozumienie efektywnie wspierać miasta i gminy w realizacji zaplanowanych działań proklimatycznych poprzez zastosowanie istniejących narzędzi oraz doświadczeń zdobytych w różnych okolicznościach i warunkach...  Czytaj więcej. Read more

Kim jesteśmy?

Konsorcjum projektu MAYORS in ACTION tworzy 9 doświadczonych partnerów z różnych krajów Europy, którzy pomogą Ci w realizacji i monitorowaniu efektów twoich działań na rzecz zrównoważonego wykorzystania i produkcji energii i ochrony klimatu. Czytaj więcej. Read more
Voices
Events
Facebook Twitter Youtube Flickr Conact Us Print