Top banner

Plany działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPy)

Zapoznaj się z wzorcowymi lokalnymi Planami działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPami) opracowanymi w ramach projektów Sustainable NOW i ENERGY FOR MAYORS:

Innowacyjne finansowanie działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej i OŹE

Zapoznaj się ze szczegółowymi prezentacjami udanych projektów z całej Europy, które wykształciły nowe sposoby tworzenia i finansowania inwestycji w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnictwie i oświetleniu ulicznym. Różne programy finansowania (tj. ELENA, JESSICA) przyczyniły się do realizacji następujących inicjatyw: 

Projekty energetyczne realizowane w gminie

Platforma dialogu w perspektywie 2030

Facebook Twitter Youtube Flickr Conact Us Print
Bottom banner