Top banner

Materiały metodologiczne i poradniki

MAYORS IN ACTION: Budowanie kompetencji - od fundamentów po sam dach!

W celu zapewnienia, że wszyscy kluczowi interesariusze są w stanie w pełni zaangażować się w cykliczne procesy niezbędne dla klimatycznej i energetycznej transformacji europejskiej gospodarki, partnerzy projektu Mayors in Action opracowali kompleksowy program szkoleń i współpracy partnerskiej angażujący zarówno samorządy lokalne, jak i współpracujących z nimi Koordynatorów Porozumienia i Organizacje Wspierające Porozumienie. Tę wielopoziomową strukturę można porównać do wysokiego budynku,  jakich wiele można znaleźć w większości miast europejskich. Aby zobaczyć prezentację kliknij tutaj

Prezentacja dostępna w językach: CAT HR IT NL PL EL


Wytyczne dotyczące monitorowania i raportowania

Najważniejsze praktyczne korzyści, które można osiągnąć dzięki opracowaniu solidnych schematów monitorowania i raportowania koncentrują się wokół cyklicznej natury tzw. adaptacyjnego zarządzania programem. Po zakończeniu fazy wdrażania działań, ich wyniki zostaną bezpośrednio wykorzystane w procesie ponownej ewaluacji, co z kolei pomoże w określeniu potrzeb i charakteru kolejnych działań i/lub potrzebnych korekt. W praktyce oznacza to, że należy oszacować rezultaty zastosowanych zabiegów wykorzystując konkretne wskaźniki. 

Takie informacje pomogą lepiej określić aktualny status realizowanych działań, jak zostało to przedstawione w szczegółowym raporcie, z którego wnioski powinny zostać rozpowszechnione wśród polityków, obywateli i innych interesariuszy.

Przeczytaj więcej o monitorowaniu (Benchmarking impacts & results of sustainable energy action).

Streszczenie dostępne w językach: CAT ES HR IT NL PL EL


Wytyczne dotyczące programów szkoleń

Inwentaryzacje emisji gazów cieplarnianych

Planowanie zrównoważonego rozwoju energetycznego miasta czy gminy

Infografiki Międzynarodowej Agencji Energetycznej dot. zagadnień energetycznych w krajach UE

Umiejętności miękkie

Planowanie działań na rzecz zrównoważonej energii: uczenie się od siebie nawzajem (raport na temat udanej współpracy partnerskiej w projektach finansowanych ze środków Inteligentna Energia dla Europy: LEAP, Conurbant, Covenant CapaCITY, CASCADE i eReNet)

Broszury polskich gmin-beneficjentów

Broszura gminy Bielsko-Biała

Broszura gminy Chorzele

Broszura gminy Częstochowa 

Broszura gminy Dąbrowa Górnicza 

Broszura gminy Kościerzyna

Broszura gminy Niepołomice

Broszura gminy Raciechowice

Facebook Twitter Youtube Flickr Conact Us Print
Bottom banner