Top banner

Budowanie kompetencji samorządów lokalnych

Szkolenia on-line

Interesujący program szkoleniowy został opracowany w ramach projektu Covenant capaCITY który pomagał miastom i gminom z całej Europy w opracowaniu i wdrożeniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPów) podnosząc ich potencjał we wszystkich fazach tego procesu- począwszy od motywacji do podjęcia działań, przez opracowanie i rozpoczęcie wdrażania SEAPu, aż po monitorowanie i ocenę realizacji zaplanowanych działań. Program szkoleniowy projektu Covenant capaCITY obejmuje internetową platformę edukacyjną dla przedstawicieli samorządów lokalnych (miejscy decydenci, pracownicy urzędu…), przy wykorzystaniu której można podnieść swoją wiedzę z ośmiu wzajemnie powiązanych ze sobą obszarów tematycznych, oraz program szkolenia trenerów, którzy będą wspierali miasta i gminy z 15 krajów Europy w podejmowanych lokalnie działaniach na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego wykorzystania energii. Dowiedz się więcej i odwiedź Internetową Platformę Szkoleniową projektu Covenant CapaCITY.

Zbiór przydatnych materiałów

Zestaw narzędzi i metodologii z zakresu ochrony klimatu i zarządzania energią (tzw. Toolbox), opracowany w ramach projektu ENERGY FOR MAYORS, stanowi dostępny on-line zbiór przydatnych zasobów, które mają pomóc samorządom lokalnym i ich partnerom w procesie planowania energetycznego i zarządzania energią. Zasoby te są dostępne w wielu różnych językach i obejmują różnego rodzaju poradniki, narzędzia, raporty, filmy video, linki do stron internetowych i wiele innych.

Pakiety szkoleniowe dla Koordynatorów Porozumienia i Organizacji Wspierających Porozumienie

Wyzwania, jakie w swojej pracy z samorządami lokalnymi napotykają Koordynatorzy Porozumienia (KP) i Organizacje Wspierające Porozumienie (OWP), obejmują wszystkie fazy planowania energetycznego i zarządzania energią. Partnerzy projektu ENERGY FOR MAYORS postanowili wspomóc te organizacje i po przeanalizowaniu ich potrzeb przygotowali specjalne pakiety szkoleniowe, które pomogą im w sprostaniu napotykanym wyzwaniom i bardziej efektywnym wspieraniu samorządów lokalnych, które są aktywnymi członkami Porozumienia Burmistrzów lub ogólnie potrzebują pomocy w skutecznym zarządzaniu energią. Dowiedz się więcej na temat “Pakietu wsparcia dla Koordynatorów Porozumienia i Organizacji Wspierających Porozumienie” opracowanego w ramach projektu ENERGY FOR MAYORS.

Facebook Twitter Youtube Flickr Conact Us Print
Bottom banner