Top banner

Przydatne materiały

Samorządy lokalne z całej Europy aktywnie angażują się w proces zrównoważonego planowania energetycznego i zarządzania energią. Często poszukują one wskazówek i porad, które pomogą im opracować, ulepszyć i/lub bardziej efektywnie realizować opracowane przez siebie lokalne Plany działań na rzecz zrównoważonej energii (tzw. SEAPy). Wiele takich przydatnych materiałów i narzędzi oferują różne samorządy regionalne, agencje energetyczne, sieci miast i inne organizacje pozarządowe, spośród których wiele pełni funkcje Koordynatorów Porozumienia Burmistrzów lub Organizacji Wspierających Porozumienie.

Partnerzy projektu MAYORS in ACTION zebrali i zgromadzili na tej stronie takie właśnie przydatne materiały metodologiczne, poradniki i narzędzia, przeznaczone dla:

  • Koordynatorów Porozumienia i Organizacji Wspierających Porozumienie,
  • samorządów lokalnych,
  • innych podmiotów zaangażowanych w proces planowania energetycznego i zarządzania energią na poziomie lokalnym.

Zgromadzone zasoby obejmują:

Facebook Twitter Youtube Flickr Conact Us Print
Bottom banner