Top banner

Przydatne linki:

Projekty europejskie:

Projekt ENERGY FOR MAYORS

Pełna nazwa projektu to „Porozumienie Burmistrzów dla poprawy klimatu”. Był to pierwszy projekt, który wspierał realizację celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej poprzez wzmocnienie kompetencji Koordynatorów Porozumienia i Organizacji Wspierających Porozumienie oraz zaangażowanie wybranych miast i gmin z różnych krajów Europy w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego, ograniczenia zużycia energii i zwiększenia wykorzystania jej odnawialnych źródeł (OZE). W ramach projektu przetestowano też możliwość opracowania Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (tzw. SEAPu) wspólnie z Systemem Zarządzania Energią (SZE) zgodnym z normą ISO 50001. Czytaj więcej.

Potrzebujesz więcej wsparcia? Zapoznaj się z naszym zestawem narzędzi i metodologii z zakresu ochrony klimatu i zarządzania energią (tzw. Toolboxem).

Projekt 50000 & 1 SEAPs

Projekt 50000 & 1 SEAPs wprowadza kompleksowe podejście do zagadnienia integracji lokalnego Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (tzw. SEAPu) z Systemem Zarządzania Energią (SZE)  zgodnym z normą ISO 50001. Celem projektu jest pomóc uczestniczącym w nim miastom i gminom w pokonaniu barier utrudniających skuteczne zarządzanie realizacją planu oraz we wzmocnieniu struktur wewnętrznych i procedur wspierających efektywne, długoterminowe planowanie energetyczne i zarządzanie energią. Czytaj więcej.

Projekt Covenant capaCITY

Projekt Covenant capaCITY stanowił odpowiedź na pilne wyzwanie, jakim jest bardziej zrównoważony pod względem energetycznym rozwój lokalnych społeczności w Europie. Cel ten był realizowany poprzez wprowadzenie kompleksowego programu szkoleniowego budującego potencjał samorządów lokalnych i wspierającego je we wszystkich fazach planowania energetycznego i zarządzania energią -  począwszy od motywacji do podjęcia działań, przez opracowanie i rozpoczęcie wdrażania lokalnych Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (tzw. SEAPów), aż po monitorowanie i ocenę realizacji zaplanowanych działań.  Czytaj więcej

Potrzebujesz więcej wsparcia? Odwiedź Internetową Platformę Szkoleniową projektu Covenant CapaCITY.

Projekt CONURBANT

Celem projektu jest pomoc małym i średnim gminom z różnych regionów Europy w efektywnym planowaniu energetycznym i zarządzaniu energią poprzez organizację szkoleń oraz zapewnienie bezpośredniej współpracy pomiędzy mniej i bardziej doświadczonymi samorządami lokalnymi. Czytaj więcej.

Facebook Twitter Youtube Flickr Conact Us Print
Bottom banner