Top banner

Begeleiding

MAYORS IN ACTION: structurele ondersteuning, van de basis tot de top!

Om er voor te zorgen dat het voor de strategische stakeholders mogelijk is om de processen richting klimaat en energietransitie te bewerkstelligen, heeft MAYORS IN ACTION een goede omkadering gecreëerd om samen te werken met C&S en lokale overheden. Deze samenwerking kan als voorbeeld dienen voor andere Europese steden en gemeenten. Voor meer info klik hier

Ook beschikbaar in: CAT HR IT NL PL EL


Richtlijnen voor monitoring en rapportering

De voornaamste praktische voordelen van robuuste Monitoring & Rapportering-programma's draaien om de cyclische aard van een adaptief programmabeheer. Eenmaal de implementatie fase voorbij, volgen de monitoring acties zoals een evaluatie van de activiteiten. Op een meer praktisch niveau betekent dit dat berekeningen moeten worden gemaakt over de impact van de maatregelen volgens concrete indicatoren. Dergelijke informatie kan de werkelijke status van de uitgevoerde acties beter bepalen, zoals uiteengezet in een specifiek rapport dat de belangrijkste resultaten communiceert tussen politici, burgers en andere belanghebbenden.
Lees meer over monitoring (Benchmarking impacts & results of sustainable energy action).

Beschikbaar in: CAT ES HR IT NL PL EL


Richtlijnen voor Training en Tutoring

  • Guideline for Tutoring and Peer Support Activities (Full Guidelines) - Primarily intended for the C&S and LGs as aid in creating new partnerships in order to facilitate the sharing and learning experiences by focusing on the tools and mechanisms that can be used to foster their capacity building. These specific guidelines provide answers to the question "How to provide support for the C&S and LGs through the form of coaching schemes aimed at their capacity building?" To see the presentation click here

Beschikbaar in:  CAT ES HR IT NL PL EL

  • Guidelines for Coaching Activities for Covenant and Supporters (C&S) (Full Guidelines) - Aims to provide essential information about key stakeholders and their important role in the process of the implementation of energy and climate policy on local levels as well as the tools and mechanisms that can be used in related activities. These specific guidelines provide answers to the question: "How to provide support for the C&S through the form of coaching schemes aimed at their activities?"  To see the presentation click here.
    Beschikbaar in:  CAT ES HR IT NL PL EL

  • Guidelines for coaching activities for Local Governments (Full Guidelines) - Aims to assist the C&S through the process of active envisioning support for local governments in order to meet the commitments from the Covenant of Mayors initiative. The guideline answers the question: "How to provide support for the C&S through the form of coaching schemes aimed at local governments?". To see the presentation click here.
    Beschikbaar in:  CAT ES HR IT NL PL EL

Greenhouse Gas Emissions

  • SEAP Guidebook – Deel 2 is gewijd aan de ontwikkeling van een CO2(equivalenten)nulmeting. Het omschrijft een set van basisbeginselen met betrekking tot de berekening van en de rapportering over broeikasgassen. Het voorziet gemeenten eveneens van enkele betrouwbare emissie-factoren voor de verschillende benaderingen (territoriaal vs. ‘levenscyclusanalyse’).

Sustainable Energy Action planning

  • Aalborg Commitments Implementation Guide is een handboek dat lokale besturen stap voor stap begeleidt doorheen de DuurzameCyclus en ondersteuning voorziet voor de implementatie en de vaststelling van passende doelstellingen voor de verbintenis van de stad Aalborg.

International Energy Agency's infographics on Energy - EU Country data

Soft skills

Sustainable Energy Action Planning: learning from each other (a report on successful peer-to-peer working experience from the Intelligent Energy Europe projects LEAP, Conurbant, Covenant CapaCITY, CASCADE and eReNet)

Facebook Twitter Youtube Flickr Conact Us Print
Bottom banner