Top banner

Capaciteitsopbouw voor lokale besturen

Online Training

Het Covenant capaCITY project begeleidt de ontwikkeling van Klimaatactieplannen in Europa - van motivatie, planning en implementatie, tot monitoring en evaluatie. Hun project omvat een gemakkelijk programma voor lokale besturen (mandatarissen en ambtenaren) en een ‘train de lesgever’ programma om de actieve ondersteuning van steden en gemeenten in 15 landen te versterken – om hun klimaatactieplannen stap voor stap uit te voeren. Leer meer en ontdek de capaCITY Online Training Platform.

Verzameling van bronnen (middelen)

The Toolbox of Methodologies on Climate and Energy is een online verzameling van tools en middelen in verschillende talen om lokale besturen en hun partners te begeleiden in de planning van lokale klimaat- en energieplannen (rapporten, video’s, weblinks,…)

Opleidingspakketten voor Ondersteuners en Coördinatoren

De uitdagingen voor Ondersteuners en Coördinatoren doorlopen het gehele spectrum van Burgemeestersconvenant. De uitdaging voor het ‘Energy for Mayors’-project is om na te gaan hoe goed het consortium en de Coördinatoren en Supporters van het Convenant in het algemeen deze uitdagingen kunnen aanpakken, en een aantal methodes kunnen aanreiken die lokale besturen actief kunnen helpen bij de begeleiding om de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant te behalen.
Lees meer over het Energy for Mayors Guidance Package for Covenant Coordinators and Supporters.

Facebook Twitter Youtube Flickr Conact Us Print
Bottom banner