Top banner

Interessante links:

Europese projecten:

ENERGY FOR MAYORS

Een netwerk van duurzame energie-ondersteunende structuren VOOR het Burgemeestersconvenant: het allereerste actieve ondersteuningsproject van Coördinatoren en Ondersteuners – trachtend de EU klimaat- en energiedoelstellingen te bereiken door Europese steden en gemeenten te betrekken in duurzame energieplanning, vermindering van energieverbruik en toename van hernieuwbare energie. De integratie van Energiemanagementsystemen (EnMS) en de klimaatactieplannen werd getest en verspreid doorheen dit project in verschillende gemeenten in Europa. Lees meer.

Meer ondersteuning? Bezoek de Toolbox van Klimaat - en energiemethodologieën

50000&1 klimaatactieplannen

Het project ‘50000&1 klimaatactieplannen’ voorziet een coherente aanpak Energiemanagementsystemen (EnMS) te integreren met klimaatactieplannen (Sustainable Energy Action Plans of SEAPs), volgens energiemanagementstandaarden zoals ISO50001. Het tracht gemeenten te helpen om de obstakels te overwinnen die de formalisering van hun actieplannen tegenhouden en om interne structuren en procedures te versterken voor een hoogwaardig energiebeleid en een energieplanning op lange termijn. Lees meer.

Covenant capaCITY

Capaciteitsopbouw van lokale besturen om lokale klimaat- en energieplannen te bevorderen. Covenant capaCITY neemt de dringende uitdaging aan om meer duurzame energiegemeenschappen doorheen Europa te ontwikkelen door een veelomvattend Europees capaciteitsopbouwprogramma voor lokale besturen aan te bieden. Een ondersteuning in alle fasen van de implementatie van een klimaatactieplan, van motivatie, planning en implementatie, tot monitoring en evaluatie. Lees meer.

Meer ondersteuning? Bezoek CapaCITY Online Training Platform.

CONURBANT

Een inclusieve rechtstreekse aanpak om EU-agglomeraties en brede stedelijke gebieden te betrekken: middelgrote steden en kleinere gemeenten helpen in hun stedelijk gebied door rechtstreekse ondersteuning en opleiding tussen minder en meer ervaren gemeenten. Lees meer.

Facebook Twitter Youtube Flickr Conact Us Print
Bottom banner