Top banner

Welkom bij MAYORS in ACTION

Wat is MAYORS IN ACTION?

Sinds mei 2014 hebben ongeveer 5700 gemeenten, die meer dan 185 miljoen inwoners vertegenwoordigen, het Burgemeestersconvenant ondertekend, met als doel hun klimaatactieplannen te ontwikkelen en uit te voeren. Echter, om hun klimaatactieplannen uit te voeren, hebben de lokale besturen nood aan ondersteuning en begeleiding om deze doelstellingen te bereiken. Mayors in Action ondersteunt Coördinatoren en Ondersteuners van het Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors) in de effectieve begeleiding van hun gemeenten bij de implementatie en monitoring van hun klimaatactieplan.
De Coördinatoren en Ondersteuners spelen een belangrijke rol in het geven van technische en financiële ondersteuning aan de gemeenten, en zijn succesvol om de meeste van hen in staat te stellen hun klimaatactieplannen uit te werken en bestaande belemmeringen te overwinnenDankzij opleidings - en begeleidingsschema’s biedt Mayors in Action de Coördinatoren en Ondersteuners de mogelijkheid om de gemeenten in staat te stellen om hun acties te implementeren door bestaande tools en ervaringen uit verschillende omgevingen te gebruiken, en om hen te helpen elkaar te steunen naar een gemeenschappelijk doel.
Mayors in Action is een driejarig project, lopende tot februari 2017, en wordt gecofinancierd door Intelligent Energy Europe.

Wat zijn onze doelstellingen?

  • Kennis onder de Coördinatoren en Ondersteuners van het Burgemeestersconvenant opbouwen en versterken voor de ondersteuning van hun gemeenten. Kom meer te weten over ons opleidingsaanbod.
  • Goede praktijkvoorbeelden tussen landen uitwisselen door opleiding, coaching en rechtstreekse contacten tussen Coördinatoren en Ondersteuners op Europees niveau.
  • Kleine en middelgrote Europese steden begeleiden in de implementatie en monitoring van hun klimaatactieplannen.
  • Garanderen dat het duurzaam energiebeleid wordt geconsolideerd in de gemeenten tijdens en na het projectverloop.
  • De resultaten op grote schaal communiceren en de ondersteuningsstructuren voor het Burgemeestersconvenant verder uitbouwen.

Wie krijgt ondersteuning?

  • Coördinatoren van het Convenant zullen kunnen deelnemen aan een opleiding en initiatieven van capaciteitsopbouw in functie van de uitvoering en monitoring van SEAPs, waaronder rechtstreekse ondersteuning en coaching.
  • Ondersteuners van het Convenant krijgen toegang tot een scala aan mogelijkheden om te netwerken, politieke strategieën uit te wisselen en technische en administratieve ondersteuning aan te bieden aan gemeenten die het Convenant ondertekenden.
  • 40 gemeenten zullen actief deelnemen aan het project via het volgen van opleidingen en capaciteitsopbouw voor SEAP uitvoering en monitoring in de zes project landen (België, Kroatië, Griekenland, Italië, Polen en Spanje).
Facebook Twitter Youtube Flickr Conact Us Print
Bottom banner