Top banner

2de Gecentraliseerde trainingssessie voor Coördinatoren en Ondersteuners van het Burgemeestersconvenant

02-03 oktober 2014 - Barcelona, Spanje

Deze tweede Mayors in Action trainingssessie bestond uit twee dagen. Op 2 oktober werd een seminarie georganiseerd rond de thema’s financieringsmogelijkheden & monitoring 2014-2020.
De belangrijkste onderwerpen die tijdens het seminarie aan bod kwamen:

  • Financiering van duurzame energie acties: praktijkvoorbeelden over verwerving van fondsen (ook crowd funding) en ESCO's
  • Monitoring SEAPs: de nieuwe monitoring template
  • Kennisuitwisseling en netwerking tussen Coördinatoren en Ondersteuners van het Burgemeestersconvenant

Op 3 oktober stond er een studiereis naar het Energieagentschap van Osona op het programma. De focus tijdens dit bezoek lag op goede praktijkvoorbeelden en strategieën voor de uitvoering en monitoring van SEAPs.
Het Energieagentschap van Osona ressorteert onder het district Osona, een lokale overheid in de Provincie Barcelona. Het doel van dit agentschap is:

  • Gemeenten helpen bij het beheren van hun energieverbruik
  • Het bevorderen van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen
  • De verbetering van de energie-efficiëntie

Het agentschap werkt vooral voor gemeenten, maar ook deels voor de private sector (burgers en bedrijven). Een lopend project omvat de energieboekhouding van 49 gemeenten die via een specifieke software een inzicht krijgen in hun verbruiken. Naast het analyseren van de resultaten van deze energieboekhouding, adviseert het agentschap de lokale overheden over hoe ze het energieverbruik en de daarbij horende kosten kunnen verlagen.
Het Agentschap beheert tevens de openbare verlichting en ontwikkelt specifieke projecten, zoals "Unplugg yourself". Er wordt ook samengewerkt met andere diensten bijvoorbeeld rond de  aanpak van energiearmoede, en adviseert en geeft technische ondersteuning aan de lokale autoriteiten op vlak van ontwikkeling van duurzame energiebronnen. Het Agentschap wordt deels gefinancierd met opbrengsten uit de energiebesparing die door deze manier van werken ontstaat.

De agenda van de dag is hier beschikbaar.

 

Presentaties van deze 2de trainingssessie

"Explaining existing funding mechanisms: success stories"

Pol Arranz Piera, UPC: Existing EU funding mechanisms 2014-2020, a practical vision
Best practices from Europe:

Josep Verdaguer, Diputació de Barcelona: ELENA initiative in Barcelona - REDIBA results
Pep Puig i Boix, Som energia Cooperative: Community funding
Marijan Maras, City of Zagreb: Zagreb Energy Efficient City - ZAGEE project

"New SEAP template and monitoring"

Élodie Bossio, Covenant of Mayors Office:The template in detail

"Technical visit to the Local Energy Agency of Osona"

The experience of Local Energy Agency of Osona

Facebook Twitter Youtube Flickr Conact Us Print
Bottom banner