Top banner

Plaatselijke opleidingen

Studienamiddag: ‘Van een goed klimaatactieplan tot een efficiënt klimaatbeleid’
14 oktober 2014

Mayors in Action, een Europees Intelligent Energy Europe-project, ondersteunt Coördinatoren en Ondersteuners van het Burgemeestersconvenant in de effectieve begeleiding van hun gemeenten bij de implementatie en monitoring van hun klimaatactieplan.

Interleuven, erkend als Territoriaal Coördinator van het Burgemeestersconvenant, participeert in dit project en organiseert een studienamiddag op dinsdag 14 oktober 2014: ‘Van een goed klimaatactieplan tot een efficiënt klimaatbeleid’.

De verschillende Europese partners in Mayors in Action trachten zoveel mogelijk bestaande tools en ervaringen te verzamelen om op deze manier de gemeenten die het Burgemeestersconvenant ondertekend hebben te begeleiden. Tijdens deze studienamiddag zal u de kans krijgen om klimaatacties van anderen te leren kennen of eigen klimaatinitiatieven voor te stellen. Verschillende projecten en/of projectideeën van steden en gemeenten kunnen mogelijk passen in een of meerdere (Europese) subsidieprogramma’s.

Voor meer informatie en presentaties: https://www.interleuven.be/omgeving/milieu/klimaatondersteuning/127-mayors-in-action.html

 

Elektrische en CNG-voertuigen

Studiedag 11 maart 2016

Duurzame mobiliteit is voor lokale besturen belangrijk in de strijd om minder CO2 uit te stoten. In de gemeentelijke klimaatactieplannen worden dan ook acties opgenomen onder meer rond elektrische mobiliteit. Uit alle nulmetingen blijkt namelijk dat particulier en commercieel vervoer 1 van de grootste CO2-uitstootbronnen is.

Op vrijdag 11 maart 2016 organiseerde Interleuven samen met Eandis en Infrax een studiedag over duurzame mobiliteit en alternatieve brandstoffen. Maar liefst 60 deelnemers uit 19 gemeenten en steden uit onze regio volgden interessante sessies over de voordelen van rijden op elektriciteit en aardgas, de uitrol van elektrische laadpalen, hoe een stedelijk parkeerbeleid gekoppeld wordt aan publiek laden, ...  In de namiddag konden de aanwezigen enkele types van CNG en elektrische voertuigen testen.

Deze studiedag kaderde in Mayors in Action, dit Europese project ondersteunt coördinatoren van het Burgemeestersconvenant, zoals Interleuven, in de begeleiding van hun gemeenten bij de implementatie en monitoring van hun klimaatactieplan.

Mocht u nog vragen hebben over de ondersteuning die Interleuven biedt in het kader van klimaat, de uitvoering van klimaatactieplannen en het uitwerken van acties (oa rond - elektrische - mobiliteit) die bijdragen tot een verminderde CO2-uitstoot, contacteer ons.

Voor meer informatie en presentaties: https://www.interleuven.be/omgeving/milieu/60-nieuws-milieu/191-presentaties-studiedag-11-maart-elektrische-en-cng-voertuigen.html

 

Final Event Mayors in Action. 8 februari 2017

Op 8 februari 2017 ging in het BIP te Brussel het eindsymposium van Mayors in Action door. Samen met BEAST, een ander Europees project met de provincie Vlaams-Brabant als partner, werden de re-sultaten van beide projecten aan de meer dan 100 aanwezigen voor-gesteld.

Sprekers uit verschillende landen deelden hun ervaringen over ener-gie- en klimaatprojecten. Allerlei thema’s, van energie-efficiëntie en duurzame mobiliteit tot hernieuwbare energie en slimme renovatie van gebouwen, kwamen aan bod en de goede praktijkvoorbeelden uit heel Europa inspireerden de deelnemers.

De Europese Commissie toonde heel wat belangstelling voor dit eindsymposium. Sprekers Eero Ailio, adjunct hoofd Directoraat Energie van de EU en Vincent Berrutto, hoofd van de Europese instelling EASME (een instelling die instaat voor de financiering en opvolging van Europese kli-maatprojecten) gaven uitleg over de klimaatstrategie van Europa.

Voor de presentaties (in het Engels): http://www.mayorsinaction.eu/training/final-conference/

 

Europese projectpartners Mayors in Action doen in onze regio klimaatinspiratie op. Studiereis op 9 februari 2017.

Het Europese project ‘Mayors in Action’ (MiA) loopt eind deze maand af en op 9 februari werd er voor de internationale projectpartners en de vennoten van Interleuven een studiebezoek georganiseerd. Interleuven ondersteunt binnen dit project de gemeenten in het implementeren en financieren van hun klimaatactieplannen.

‘s Ochtends werd de delegatie door burgemeester Hans Vandenberg in Bekkevoort ontvangen. Het gemeentelijk klimaatplan en de veelheid aan gerealiseerde en opgestarte acties werden toegelicht. Er werd ook een bezoek gebracht aan de bijna-energieneutrale gemeentelijke kinderopvang. “Een boeiende en indrukwekkende waaier van activiteiten voor een dergelijke kleine landelijke gemeente”, liet de Kroatische partner uit Zagreb optekenen.

Ook de verwezenlijkingen van verschillende andere ambitieuze gemeenten kwamen aan bod. Er werd hierbij sterk de nadruk gelegd op de rol die lokale besturen kunnen opnemen in het duurzaamheidsverhaal. Hoewel er reeds veel gebeurt, zal iedereen toch nog een versnelling hoger moeten schakelen als we de Europese doelstellingen en engagementen tijdig willen behalen. Er werd dan ook vooruit gekeken en werden er enkele projecten in primeur voorgesteld die in de loop van 2017 gelanceerd zullen worden.

Zo zet gemeente Keerbergen sterk in op thermografie. In het kader van See2Do!, een ander Europees project, wil de gemeente energie-efficiëntie van woningen hoger op de prioriteitenlijst van gezinnen krijgen.

De gemeenten Linter (piloot), Geetbets en Zoutleeuw willen samen met Interleuven en enkele andere partners een houtkantenproject in de Getevallei opstarten. Het doel is het opzetten van een lokale productieketen van hernieuwbare energie en het behouden en zelfs versterken van de biodiversiteit.
Gemeente Lubbeek haalde dan weer de voor- en nadelen van kleinschalige windturbines aan en deelde de ervaring die er al is met de bestaande windmolen op de gemeentelijke loods. In Rotselaar kwam dit onderwerp ook nog aan bod. Op het bedrijventerrein Wingepark heeft firma Longin twee windturbines op de eigen bedrijfssite geplaatst.

Interleuven beheert verschillende bedrijventerreinen in het arrondissement Leuven. Dit beheer gebeurt ook met de nodige aandacht voor milieu, klimaat en duurzaamheid. Enkele voorbeelden hiervan zijn de thermografische luchtfoto’s van een aantal terreinen, energie-efficiënte openbare verlichting, aandacht voor biodiversiteit, efficiënt ruimtegebruik, …

Er werd afgesloten met een bezoek aan de JAVA koffiebranderij in Rotselaar, 1 van de finalisten in de zoektocht naar de Klimaatambassadeur 2016. Sinds september vorig jaar is hun productieproces immers over de hele keten klimaatneutraal. De groep was het erover eens dat ze er nooit eerder hadden bij stilgestaan welke duurzaamheidsaspecten er schuil gaan achter een kopje koffie.

De Europese partners kregen zo een beter beeld van de duurzame initiatieven die in onze regio worden georganiseerd en ze nemen de lessen die ze hier hebben geleerd mee naar hun respectievelijke thuislanden. Door elkaar te inspireren zetten we samen met de rest van Europa stappen richting een duurzame en klimaatvriendelijke toekomst!

Voor meer informatie en presentaties:
https://www.interleuven.be/omgeving/milieu/60-nieuws-milieu/253-europese-projectpartners-mayors-in-action-doen-in-onze-regio-klimaatinspiratie-op.html

 

 

 

 

Facebook Twitter Youtube Flickr Conact Us Print
Bottom banner