Top banner

Βιώσιμες μεταφορές σε πόλεις

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016, 11:00 - 12:40 CET

Οι οδικές μεταφορές αποτελούν μία από τις κύριες πηγές εκπομπών CO2 στις πόλεις. Η αυξανόμενη πυκνότητα της κυκλοφορίας όχι μόνο προκαλεί ρύπανση και θόρυβο αλλά έχει επίσης αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στην οδική ασφάλεια. Συνεπώς, υπάρχει ανάγκη για πιο αποτελεσματικά και φιλικά προς το περιβάλλον συστήματα μεταφορών και λύσεις μεταφορών. Υπάρχουν ήδη αρκετά καλά παραδείγματα ευρωπαϊκών πόλεων που εφαρμόζουν καλά σχεδιασμένα μέτρα με στόχο τη βελτιστοποίηση των μεταφορικών ροών και την ενθάρρυνση των πολιτών να υιοθετήσουν πιο βιώσιμα μοντέλα κινητικότητας. Μεταξύ αυτών είναι η Gdynia (Πολωνία) και το Ζάγκρεμπ (Κροατία), που θα μοιραστούν την εμπειρία τους με το κοινό.

Γλώσσα σεμιναρίου: ΑΓΓΛΙΚΑ

Μπορείτε να δείτε το διαδικτυακό σεμινάριο σε μαγνητοσκόπηση εδώ.

Ενίσχυση στρατηγικών θέρμανσης και ψύξης σε τοπικό επίπεδο

Τρίτη, 24 Μαΐου 2016, 11:00 – 12:30 CET

Η θέρμανση και η ψύξη είναι εγγενώς τοπικά / περιφερειακά θέματα. Παρά τα πολύ θετικά σημάδια για τη σημαντική αύξηση των ανανεώσιμων πηγών θέρμανσης και ψύξης που παρέχονται τόσο από τις οδηγίες για την Εξοικονόμηση Ενέργειας και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, παραμένουν πολλά εμπόδια για την επίτευξη του στόχου για υψηλά επίπεδα ανανεώσιμης θέρμανσης και ψύξης έως το 2020.

Το ICLEI Europe και το έργο  STRATEGO διοργανώνουν το διαδικτυακό σεμινάριο "Ενίσχυση των στρατηγικών θέρμανσης και ψύξης σε τοπικό επίπεδο", που θα διεξαχθεί στις 24 Μαΐου 2016 από τις 11 έως τις 12:30 CET. 

Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο θα μοιραστεί ιδέες, συμβουλές, εργαλεία και ιστορίες επιτυχίας για την διάδοση των στρατηγικών βιώσιμης τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης στην Ευρώπη, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Θα παρουσιαστούν επίσης τα αποτελέσματα και συστάσεις από τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα CELSIUS, SmartReFlex και Mayors in Action.

Γλώσσα σεμιναρίου: ΑΓΓΛΙΚΑ

Δείτε το πρόγραμμα και τη μαγνητοσκόπηση του διαδικτυακού σεμιναρίου.

Δημοτικές Ολοκληρωμένες Δράσεις με συμμετοχή πολιτών

Πέμπτη, 3 Μαρτίου2016, 11:00 – 12:30 CET

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι της Δέσμης Μέτρων για την Κλιματική Αλλαγή και την Ενέργεια για την Ευρώπη 2020, είναι απαραίτητο οι τοπικές αρχές να ενσωματώσουν μέτρα και πρωτοβουλίες. Η συμμετοχή των πολιτών αυξάνει την ενεργειακή απόδοση μέσω της αλλαγής της συμπεριφοράς και υποστηρίζει τις τοπικές επενδύσεις που προωθούν τη διατήρηση του περιβάλλοντος άμεσα και έμμεσα, ενθαρρύνοντας την εξοικονόμηση ενέργειας και την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές.

Γλώσσα σεμιναρίου: ΑΓΓΛΙΚΑ

Κατεβάστε το πρόγραμμα και εγγραφείτε εδώ.

ΣΔΑΕ και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2015, 10:30 – 12:00 CET

Η εφαρμογή των δράσεων ΣΔΑΕ απαιτεί συχνά μακρά προπαρασκευαστική περίοδο. Πολλά θέματα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα Επιχειρησικά Σχέδια (ΕΣ) μπορούν να παρέχουν μια συστηματική προσέγγιση. Το ΕΣ δεν αφορά μόνο τη χρηματοδότηση, αλλά άλλα θέματα, όπως η υποστήριξη των πολιτών και άλλων τοπικών φορέων, αποτελούν σημαντικά σημεία προσοχής. Ποιες είναι οι διαθέσιμες καλές πρακτικές; Αυτά και άλλα ερωτήματα απαντήθηκαν κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου " ΣΔΑΕ και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ".

Γλώσσα σεμιναρίου: ΑΓΓΛΙΚΑ

Παρουσιάσεις:

Το πρόγραμμα με συνδέσμους σε όλες τις παρουσιάσεις είναι διαθέσιμο here.

Μπορείτε να δείτε το διαδικτυακό σεμινάριο σε μαγνητοσκόπηση εδώ.

Παρακολούθηση των ΣΔΑΕ

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίουο 2015, 11:00 - 12:30 CET

Η παρακολούθηση ενός Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) μπορεί να είναι αρκετά απαιτητική. Οι δυσκολίες στην ανάκτηση επαρκών δεδομένων καθώς και η έλλειψη εμπειρίας ή ικανότητας μπορούν να δημιουργήσουν εμπόδια στις αποτελεσματικές διαδικασίες παρακολούθησης.

Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο παρείχε συμβουλές και εργαλεία για την επιτάχυνση των διαδικασιών παρακολούθησης και την ανταλλαγή επιτυχημένων εμπειριών με τους επιλεγμένους Συντονιστές του Συμφώνου και τους συνεργάτες τους. 

Γλώσσα σεμιναρίου: ΑΓΓΛΙΚΑ

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ και μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε όλες τις παρουσιάσεις παρακάτω:

Μπορείτε να δείτε το διαδικτυακό σεμινάριο σε μαγνητοσκόπηση εδώ.

Εφαρμογή του ΣΔΑΕ σε κτίρια κατοικιών

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015, 10:45 - 12:30 CET

Μόνο τα κατοικημένα κτίρια ευθύνονται για περισσότερο από το 30% των συνολικών εκπομπών CO2 σε μια πόλη, καθιστώντας τους έναν από τους κύριους τομείς κατανάλωσης ενέργειας στον αστικό τομέα στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο λόγος που υπήρξαν πολλές πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή των πολιτών, των επιχειρήσεων, των κατασκευαστών, των διαχειριστών ενέργειας και των εμπειρογνωμόνων για την εξοικονόμηση ενέργειας στα νοικοκυριά. 

Γλώσσα σεμιναρίου: ΑΓΓΛΙΚΑ

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ και μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε όλες τις παρουσιάσεις παρακάτω:

Συμμετοχή των κοινοτήτων στην εφαρμογή των ΣΔΑΕ

Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015, 11:00 – 12:30 CET

Η δέσμευση πολιτών και η συμμετοχή τους σε πρωτοβουλίες για την υλοποίηση δράσεων και πολιτικών αειφόρου ενέργειας μπορεί να συμβάλει στη μείωση της αντίστασης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην κοινότητα, στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης μέσω της αλλαγής της συμπεριφοράς και στη στήριξη των τοπικών ιδιωτικών επενδύσεων που διαφορετικά δεν θα ήταν διαθέσιμες.

Γλώσσα σεμιναρίου: ΑΓΓΛΙΚΑ

Το διαδικτυακό σεμινάριο οργανώθηκε σε συνεργασία με το έργο CO-POWER.

Το πρόγραμμα με συνδέσμους σε όλες τις παρουσιάσεις είναι διαθέσιμο εδώ.

Μπορείτε να δείτε το διαδικτυακό σεμινάριο σε μαγνητοσκόπηση εδώ.

Προγράμματα Καθοδήγησης για τις Τοπικές Αρχές

5 Μαρτίου 2015

Αυτό το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο θα παρουσιάσει το πρόγραμμα καθοδήγησης του Mayors in Action για τις Τοπικές Αρχές. Το έργο MAYORS in ACTION υπογραμμίζει τη σημασία και τη σημασία των Συντονιστών και Υποστηρικτών (Σ&Υ) στη διαδικασία της επιτυχούς ανάπτυξης της πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων. Συνεπώς, οι Σ&Υ πρέπει να βελτιώσουν τις ικανότητές τους και να προετοιμάσουν μέσα για την εδραίωση του ρόλου τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική υποστήριξη των Τοπικών Αρχών.

Το Ευρωπαϊκό έργο EURONET 50/50 max με την πρωτοβουλία 50/50 για να «ξεκλειδώσει» την εξοικονόμηση ενέργειας σε σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια, θα φιλοξενηθεί κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου και θα παρουσιάσει τους κύριους στόχους του.

Γλώσσα σεμιναρίου: ΑΓΓΛΙΚΑ

Παρουσιάσεις:

Μπορείτε να δείτε το διαδικτυακό σεμινάριο σε μαγνητοσκόπηση εδώ.

Facebook Twitter Youtube Flickr Conact Us Print
Bottom banner