Τι είναι το MAYORS in ACTION?

Το MAYORS in ACTION ενδυναμώνει τους Συντονιστές και τους Υποστηρικτές του Συμφώνου των Δημάρχων ώστε να υποστηρίξουν ενεργά τους Δήμους στην εφαρμογή και την παρακολούθηση του ΣΔΑΕ. Read more

Η εκπαιδευτική προσφορά του MAYORS in ACTION

Μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις και διαδικασίες ανάπτυξης δεξιοτήτων, το MAYORS in ACTION θα ενδυναμώσει τους Συντονιστές και τους Υποστηρικτές (Σ&Υ) του Συμφώνου των Δημάρχων ώστε να ενεργοποιήσουν τους Δήμους για να εφαρμόσουν δράσεις, χρησιμοποιώντας ήδη υπάρχοντα εργαλεία και εμπειρίες σε διαφορετικές συνθήκες....

Read more
Voices
Events
Facebook Twitter Youtube Flickr Conact Us Print