Top banner

Orientació

MAYORS IN ACTION: suport estructural, des de la base fins als núvols!

Per estar segurs que els actors interessats es puguin submergir plenament en els processos cíclics necessaris per a les transicions climàtiques i energètiques, MAYORS IN ACTION ha desenvolupat un marc integral per incorporar CiP i GL. Aquesta estructura de diversos nivells es pot comparar amb un edifici alt que es pot trobar a qualsevol ciutat d'Europa. Per veure la presentació cliqueu aquí

Disponible en: CAT HR IT NL PL EL


Directrius pel monitoratge i l'elaboració d'informes

Els beneficis principals pràctics que es poden obtenir de sistemes de monitoratge i elaboració d'informes giren entorn de la naturalesa cíclica de la gestió de la programació-gestió adaptativa. Un cop es finalitza una fase d'implementació, els seus resultats alimenten directament els esforços de (re)avaluació, els quals al seu torn ajuden a indicar la necessitats i les característiques de les accions de seguiment i/o correcció. A un nivell més pràctic, això significa que els càlculs s'han de realitzar sobre els impactes de les mesures seguint indicadors concrets. Aquesta informació pot definir millor l'estat real de les accions implementades, tal com es descriu en un informe específic que comunica els principals resultats que es difondran entre polítics, ciutadans i altres grups d'interès. 
Llegiu més sobre el seguiment (Benchmarking impactes i resultats d'accions d'energia sostenible).

Disponible en: CAT ES HR IT NL PL EL


Directrius per Formació i Tutoria 

 • Directrius per a les activitats de tutoria i suport tècnic (directrius completes) - destinades bàsicament als CiP i als GL com a ajuda per crear nous partenariats per tal de facilitar l'intercanvi i l'aprenentatge d'experiències centrant-se en les eines i mecanismes que es poden utilitzar per capacitar-les. Aquestes directrius específiques donen resposta a la pregunta "Com donar suport als CiP i als GL mitjançant esquemes de coaching amb l'objectiu de capacitar-los?" Per veure la presentació feu clic aquí.
  Disponible en:  CAT ES HR IT NL PL EL

 • Directrius per acivitats de coaching per Coordinadors i Promotors (CiP) (Guia completa) - pretenen proporcionar informació essencial sobre els actors clau i el seu paper destacat en el procés d'implementació de la política energètica i climàtica a nivell local, així com les eines i mecanismes que es poden utilitzar en activitats relacionades. Aquestes directrius específiques donen resposta a la pregunta: : "Com donar suport als CiP a través de sistemes de coaching per les seves activitats?"  Per veure la presentació feu clic aquí.
  Disponible en: CAT ES HR IT NL PL EL

 • Directrius per activitats de coaching per governs locals (Guia completa) - pretén ajudar als CiP mitjançant el procés de suport actiu de visualització per als governs locals per tal de complir els compromisos de la iniciativa del Pacte d'Alcaldes. Les directrius respon a la pregunta: "Com donar suport pels CiP mitjançant sistemes de coaching destinats a governs locals?". Per veure la presentació feu clic aquí.
  Disponible en: CAT ES HR IT NL PL EL

Emissions de Gasos d’efecte Hivernacle

 • Protocol Internacional d’Anàlisi de Gasos d’efecte Hivernacle dels Governs Locals (IEAP) – Principis generals per tots els governs locals, independenment de la seva ubicació, per quan volen inventeriar els GEH de les seves actuacions governamentals i en global de la comunitat – identifica els tipus de GEH, límits i àmbits on intervenir.
 • Guia PAES - la Part II està dedicada al desenvolupament de l’inventari d’emissions de CO2(eq). Defineix un conjunt de principis bàsics en processos de comptabilització i informació en GEH. També proveeix als municipis d’alguns factors d’emissió fiables  pels diversos enfocaments (territorial versus “Anàlisi de Cicle de Vida”).
 • Sustainable NOW Informe de seguiment d’Energia i Emissions – compartir els enfocaments  dels diversos socis de ciutats respecte la recollida de dades i la monitorització dels projectes d’energia i la reducció d’emissions. 

Planificació d’Accions d’Energia Sostenible

Infogràfics d'energia d'Agències d'Energia Internacionals - Dades de països UE

Habilitats toves

Sustainable Energy Action Planning: learning from each other (informe sobre un cas d'èxit d'intercanvi d'experiències de projectes d'Energia Intel·ligent per Europea: LEAP, Conurbant, Covenant CapaCITY, CASCADE i eReNet)

 

 

 

Facebook Twitter Youtube Flickr Conact Us Print
Bottom banner