Top banner

Capacitació per Administracions Locals

Eines i Metodologia per Implementar Accions i Mesures d'Energia Sostenible - Materials de Formació

Implementació de Campanyes d'informació
Suport a ciutadans per la millora energètica d'habitatges privats
Auditories, Comptadors, Seguiment energètic
Energies renovables en edificis i municipis
Eficiència energètica en enllumenat públic
Millora energètica d'edificis públics
Transport sostenible
Millora energètica de la flota municipal 
Electricitat verda
Sistemes de Gestió Energètica (SGE) 
Ús sostenible de la calefacció utilitzant Xarxes de Calor Urbanes
Grups de compra Solar
Accions Integrades - Millora dels edificis públics i l'enllumenat públic i altres accions complementàries
Accions reguladores integrades per tots els sectors

Directrius per formació i tutoria

Directrius per activitats de tutoria i suport comú per Coordinadors i Promotors (CiP):

Destinat a CiP i governs locals (GL) com a ajuda per crear nous partenariats amb l'objectiu de facilitar les experiències d'intercanvi i d'aprenentatge, centrant-se en les eines i els mecanismes que es poden utilitzar per potenciar el foment de capacitats. Aquestes directrius específiques aporten respostes a la pregunta: "Com donar suport als CiP i als GL mitjançant sistemes de coaching que els ajudin a incrementar les seves capacitats?" Per veure el conjunt complet de directrius cliqueu aquí.

Directriu per activitats de coaching per Coordinadors i Promotors (CiP):

Cerca subministrar informació essencial sobre actors clau i el seu rol destacat en el procés d'implementació de les polítiques d'energia i clima a escala local, així com eines i mecanismes que es poden utilitzar per activitats relacionades. Aquestes directrius específiques aporten respostes a la pregunta: "Com donar suport als CiP mitjançant sistemes de coaching per les seves activitats?" Per veure el conjunt de directrius cliqueu aquí

Directriu per activitats de coaching per governs locals:

Principalment enfocat a l'assistència als CiP, mitjançant l'ajuda en el procés actiu de creació d'escenaris de futur pels governs locals perquè puguin complir amb els requisits de la iniciativa del Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses. Les directrius aporten respostes a la pregunta: "Com donar suport als CiP mitjançant sistemes de coaching destinats a governs locals?" Per veure el conjunt de directrius cliqueu aquí.

Formació Online

El projecte Covenant capaCITY assisteix el desenvolupament dels Plans d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) a Europa – des de la motivació, fins al planejament, la implementació, la monitorització i l’avaluació.

El seu programa de capacitació inclou un programa d’aprenentatge senzill per líders de governs locals i personal municipal i un programa de “formació-al-formador” per estendre el suport ofert per ajudar activament a les ciutats i els pobles de 15 països – pas a pas per desplegar les seves Accions Locals de Clima i Energia.
Aprèn-ne més i explora la Plataforma Online de CapaCITY.

Col·lecció de Recursos

L’Eina de Metodologies en Clima i Energia és una col·lecció en línia d’eines i recursos en moltes llengües diverses per assistir els governs locals i els seus socis en la planificació l’acció local en clima i energia (informes, vídeos, enllaços web, etc..)

Paquets de formació per Promotors i Coordinadors del Pacte

Els reptes que plantegen els Promotors i Coordinadors del Pacte comprenen tot l’espectre del procés del Pacte. El repte del projecte ENERGY FOR MAYORS és veure fins a quin punt el consorci i les Estructures de Suport poden ajudar en general a abordar aquests reptes, i proposar un ventall de metodologies que poden ajudar en general als governs locals actius en el Pacte, o en general que necessiten orientació. Llegiu més sobre el Paquet d’orientació per Coordinadors i Promotors del Pacte.

Col·lecció de recursos

La caixa d'eines de Metodologies en Clima i Energia és una col·lecció d'eines i recursos en línia disponible en diverses llengües per assistir als governs locals i als seus socis en la planificació d'accions d'energia i clima (informes, vídeos, weblinks, etc..)


Paquets de formació per Coordinadors i Promotors del Pactes 

Els reptes que afecten els CiP comprenen tot l'espectre del procés del Pacte. El repte pel projecte ENERGY FOR MAYORS és veure fins a quin punt el consorci i les estructures de suport en general, poden ajudar a afrontar aquests reptes i proposar un conjunt de metodologies que poden ajudar de manera global els governs locals actius en el Pacte, o als que cerquen suport. Llegiu més sobre l'Energy for Mayors Guidance Package for Covenant Coordinators and Supporters.

 

Facebook Twitter Youtube Flickr Conact Us Print
Bottom banner